De islam uitgelegd!

        Ahlan wa sahlan!          De islam uitgelegd, maar dan voor en door jongeren! 

De islam:

De islam is een monotheïstische godsdienst, dat betekent dat de aanhangers slechts geloven in één god: Allah. Het Arabische woord islam betekent letterlijk 'overgave' of 'onderwerping', en de combinatie van de medeklinkers 'slm' heeft ook de klank van vrede (Arabisch 'salam') in zich. Het woord 'Moslim' betekent 'gehoorzaam aan God' , maar het betekent ook 'vredelievend'. Dit wijst er dus op dat de moslims zich onderwerpen aan God om vrede te bereiken. 

Het heilige boek voor moslims is de Koran. Moslims geloven dat God de tekst van de Koran via de engel Djibriel (Gabriël) aan Mohammed doorgaf. Naast de Koran is de soenna, geschreven door Mohammed, een belangrijk boek voor de islam, waarin de levenswijze, de gezegden en de standpunten van de profeet worden beschreven.

In Nederland leven ongeveer 800.000 moslims. Over de hele wereld zijn dit er 1,6 miljard moslims, dit is ongeveer 23% procent van de gehele wereldbevolking.

Verder veel leesplezier! 

De redactie.