De islam uitgelegd!

De 5 zuilen.

De 5 zuilen van de islam.

Op deze pagina behandelen we de ‘5 zuilen’ van de islam. De 5 zuilen vertegenwoordigen de 5 hoofdpunten van het geloof en zijn een soort ‘minimum’ voor wat een moslim moet doen om een goede moslim te zijn. Je kan de geloofszuilen vergelijken met zuilen in een gebouw, het geloof rust als het ware op de zuilen.

 

De 5 zuilen bestaan uit:

 • De ‘shahada’, wat een getuigenis van geloof betekent.
 •  De ‘salat’, wat bidden of gebed betekent.
 •  De ‘zakat’, wat reiniging betekent.
 •  De ‘sawm’, wat vasten tijdens de Ramadan inhoudt.
 •  En de ‘hajj’, wat de pelgrimstocht naar Mekka betekent

Hieronder gaan we verder in op elke zuil.

De shahada:

De shahada (rechts in Arabisch), oftewel islamitische getuigenis, is de eerste pijler van de islam. Moslims of mensen die moslims willen worden, spreken dit uit om hun geloof in Allah te uiten en te beloven. Het is een van de belangrijkste en bekendste zinnen: “Ik sta getuige dat er maar één God is [Allah], en Mohammed zijn profeet is”. Deze zin is zo bekend omdat deze bij de ‘azan’ wordt uitgesproken. Dit is de dagelijkse oproep tot gebed. Ook hoort het bij de ‘iqamah’, een tekst die wordt uitgesproken kort voor het gebed begint. Buiten dat hoort de shahada bij de voorgeschreven gebeden.

Iemand die zich wil bekeren tot de islam moet deze zin uitspreken. Dit moet vaak in het bijzijn van getuigen, maar kan ook alleen tegen God worden uitgesproken. Hierna wordt hij/zij als moslim beschouwd. De shahada moet wel met overtuiging worden uitgesproken, anders heeft het binnen de islam geen betekenis.

Veel pas geboren baby’s in moslimgezinnen krijgen in één oor de shahada ingesproken, in het andere oor wordt de ‘azan’ ingesproken wat de oproep tot gebed is.

De shahada is vaak terug te zien in vlaggen van landen, bijvoorbeeld die van het Koninkrijk Saoedi-Arabië (hiernaast) en de vroegere vlag van Afghanistan, maar ook in de vlaggen van organisaties zoals al-Qaeda en Hamas (een Palestijnse politieke partij die door sommige landen als een terroristische groepering wordt beschouwd).

De salat:

De salat, de tweede zuil, is het rituele gebed. Het bestaat uit 5 dagelijkse gebeden, en duurt per gebed 5 tot 10 minuten. Een moslim is verplicht 5 keer per dag te bidden, maar dit hoeft niet altjd in een moskee (Arabisch: "Masjid") behalve op vrijdagmiddag. Door het bidden wordt een moslim constant herinnerd aan Allah en bedankt hij Hem voor zijn daden en zegingen. Maar bidden leert een moslim ook geestelijke en lichamelijke reinheid.

Er zijn 5 dagelijkse gebeden. De tijden hiervoor staan niet vast maar zijn afhankelijk van de stand van de zon. De dagdelen wanneer de gebeden moeten worden uitgevoerd blijven wel hetzelfde. Omdat sommige gebeden voor een bepaalde stand van de zon moeten worden verricht (zonsopkomst, -ondergang), verschillen de tijden per werelddeel en soms ook per land. Zo komt in bijvoorbeeld Indonesië (het grootste moslimland ter wereld) de zon soms al om 6 uur op, en moet hiervoor het eerste gebed zijn verricht.

De namen van de 5 gebeden en de bijbehorende tijden zijn als volgt:

 • Al Fajr: voor zonsopkomst
 • Al Dhurhar: tussen begin middag en namiddag
 • Al Asr: tussen de namiddag en zonsondergang
 • Al Maghrib: tussen zonsondergang en duisternis
 • Al Ishar: na inval duisternis

Voordat een moslim gaat bidden moet hij/zij zich ritueel reinigen, dit heet de 'wudu'. Er zijn twee soorten reinigingen: de kleine en de grote reiniging. Een kleine reiniging moet men uitvoeren nadat hij/zij bijvoorbeeld naar het toilet is geweest. Een grote wassing is nodig na bijvoorbeeld het aanraken van een lijk of varken, geslachtsgemeenschap, het drinken van alcohol, of na contact met bloed.

Het reinigen kan beginnen na het uitspreken van het voornemen de reiniging te verrichten en bestaat uit 8 stappen:

 1. Drie keer de handen wassen
 2. Drie keer de mond spoelen
 3. Drie keer de neus schoonmaken
 4. Drie keer het hele gezicht wassen
 5. Drie keer de onderarmen wassen, men begint met de rechter
 6. Het hoofd tot de nek met de handen vegen
 7. Één keer de oren wassen
 8. Drie keer de voeten wassen, tot aan de enkels

Hierna moeten de schoenen worden uitgedaan en kan men met het bidden beginnen. Vaak wordt gebeden op speciale gebedskleedjes.

Het gebed moet altijd in de richting van Mekka worden gehouden. Deze richting wordt de Qibla (of Kiblat) genoemd. De richting naar Mekka hangt af van de plaats van het gebed. Moslims bidden dus NIET ALTIJD richting het oosten! Dat is wel het geval in Nederland.

De Qibla wordt in moslimlanden vaak aangegeven in bijvoorbeeld hotelkamers (rechtsboven) door een groene pijl in een la of op het plafond. Luchtvaartmaatschappijen uit moslimlanden geven de Qibla vaak aan in de Airshow (rechts) zodat moslims aan boord kunnen bidden. Sommige maatschappijen hebben zelfs een aparte ruimte hiervoor aan boord. Dit geeft aan hoe belangrijk het is voor moslims om hun gebeden altijd en goed uit te kunnen voeren.

Mohammed zei: "Bidden is dé pilaar van religie" (Naverteld door Al-Baihaqi)

De zakat:

De derde zuil van islam is de 'zakat', en betekent letterlijk 'reiniging'. Deze reiniging is in de vorm van het geven van aalmoezen aan de armen. Elke moslim is verplicht 2,5% van zijn bezittingen aan armere moslims te geven als hem dat niet in de problemen brengt. Dat wil zeggen dat voordat wordt berekend hoeveel de persoon weg moet geven er eerst wordt gekeken naar zijn bezittingen minus de schulden. Als daar een bedrag uit komt dat meer is dan de waarde van 85 gram puur goud kan hij aan deze 'armenbelasting' voldoen. Meestal wordt geld gegeven maar als dat niet mogelijk is voldoet ook een gelijk deel van de oogst of vee.

Dat zakat 'reiniging' betekent heeft te maken met het feit dat de giften als het ware worden gezien als een zuivering voor iemands eigen bezit. Ook wordt het gezien als boete doen voor zonden zodat de gever in de hemel de hel of het vagevuur bespaard blijft. Allah zou in de hemel de zakat veelvuldig terugbetalen. De zakat heeft ook de functie om een meer rechtvaardige vorm van verdeling van goederen te bereiken.

Natuurlijk mag een moslim altijd meer geven dan voorgeschreven. Wanneer dit het geval is spreekt men van 'Sadaqah', wat 'vrijwillige vrijgevigheid' betekent. Dit kunnen weer bezittingen als geld en vee inhouden maar ook eten, kleren, onderdak of simpelweg een lach of een luisterend oor voor degene die dat nodig hebben. Wanneer iemand aan sadaqah doet, zou hem in de hemel een hogere beloning van Allah te wachten staan.

 

De Ramadan:

De vierde pijler is de Ramadan, ookwel bekend als de vastenmaand. Het is de negende maand van de islamitische maandkalender. Het is de maand waar alle moslims, voor zover mogelijk, tussen zonsopkomst (Arabisch: "Fajr") en zonsondergang (Arabisch: "Maghrib") zich moeten onthouden van eten, drinken, geslachtsgemeenschap en roken. Ook mogen moslims geen ruzie maken, vechten of vloeken tijdens het vasten.

Voor moslims is het een speciale en heilige maand die voornamelijk bedoeld is om te denken aan de minder bedeelden. Maar ook om vroomheid, oprechtheid (Ikhlas) en bewustzijn voor God (Taqwa) en de islam te 'testen'.

Mohammed zei: "Jullie die geloven! Vasten is voorgeschreven voor jullie zodat jullie meer bewustzijn kunnen vergaren." (Koran 2:183)

Ook wordt herdacht dat de profeet Mohammed tijdens zijn vasten in de bergen zijn eerste openbaring kreeg. Tijdens de ramadan wordt er ook een extra gebed (Tarawih) na het avondgebed (Isha) gehouden

In principe moeten alle moslims die de puberteit hebben bereikt gedurende de heilige maand vasten. Behalve ouderen, zieken, geestelijk gehandicapten, soldaten in oorlogstijd, zwangere vrouwen en jonge kinderen.

Nadat het teken is gegeven dat de zon onder is gegaan (breking van het vasten) begint de avondmaaltijd (Arabisch: Iftar). Deze maaltijd is zeer uitgebreid en wordt meestal met kennissen gegeten. Restaurant bieden soms speciale menu's aan voor de Iftar. Meestal wordt er energierijk voedsel gegeten, zoals dadels, melk en natuurlijk baklava. De maaltijd die men eet voordat het vasten in de ochtend weer begint heet de 'sahoor'.

De Ramadan wordt afgesloten met het bekende Suikerfeest. In het Arabisch heet het "Id-oel-fidr" , wat 'feest ter gelegenheid van het breken van het vasten' betekent.

Tijdens de Ramadan is het gebruikelijk een donatie te geven, de "Sadaqah al Fitr", zodat de armeren ook mee kunnen doen met het Suikerfeest.

De Hajj:

De laatste van de 5 zuilen is de hajj, oftewel de heilige pelgrimage naar Mekka en omgeving. Elke moslim moet één keer in zijn leven deze reis hebben gemaakt als deze de financiële middelen en gezondheid die hiervoor benodigd zijn bezit. De pelgrimstoch wordt elk jaar in de twaalfde maand (Dhul Hijjah) van de Islamitische maankalender gehouden.

Honderdduizenden moslims volbrengen elk jaar de pelgrimstocht. De reis begint meestal in Jeddah, een stad nabij Mekka. Op de luchthaven van deze stad is een speciale terminal gebouwd om de ruim 1,8 miljoen (2010) pelgrimgangers te verwerken die vanuit de hele wereld met honderden gecharterde vliegtuigen arriveren. De pelgrims maken dan hun weg naar Mekka. Maar voordat ze daar aankomen moeten zij zich op speciale plaatsen ritueel wassen (Wudu) om een staat van spirituele reinheid (Ihraam) te bereiken. Daarna moeten de pelgrimsgangers zich verkleden in voorschreven kleding. Mannen dragen een witte, ongenaaide doek (Ehram) om hun schouder, een soort toga. Vrouwen dragen eenvoudige kleding met bescheiden kleuren. De gedachte achter deze kledingvoorschriften is dat alle pelgrimgangers voor Allah staan en dus geen verschil tussen rijk en arm hoort te zijn.

 

Hierna vervolgen de pelgrimsgangers hun weg naar Mekka (alleen toegankelijk voor moslims, zie hierboven) waar het eerste ritueel begint: de 'tawaaf'. Dit ritueel speelt zich af in de Al-Masjid Al-Haram (rechts) wat de Grote Moskee van Mekka is. In deze moskee bevindt zich de "Ka'aba", een kubusvormig gebouw dat bekleed is met een zwarte, fluwele doek waar met gouddraad de verzen van de Koran in zijn gestikt. De Ka'aba (rechtsonder) wordt ookwel het 'Huis van God' genoemd (Arabisch: 'Bayt Allah') en is het centrale heiligdom van de islam (Moslims bidden in de richting van de ka'aba). Er wordt 7 keer om het gebouw gelopen terwijl er smeekbeden worden uitgeroepen.

Hierna volgt de si'a, de pelgrims lopen 7 keer tussen twee heuvels, de Safa en Marwah, zoals Hagar dat had gedaan om water te zoeken voor haar zoon Ismaïl nadat haar man Ibrahim (Abraham) haar had verlaten. De engel Djibriel zou toen zijn verschenen en had Hagar naar een bron geleid die zij 'Zamzam' noemde. Het water uit deze bron wordt door vele pelgrims gedronken.

Vervolgens gaan de pelgrims naar Mina waar een enorm tentenkamp (onder) onderdak aan alle pelgrims biedt.

 

Vervolgens gaan de pelgrims naar de Vlakte van Arafat. Hier komen de pelgrims tot bezinning. Ze verblijven tot zonsondergang op deze plek waar Mohammed zijn laatste preek zou hebben gehouden tijdens de zogenaamde 'vaarwel-bedevaart'. Het bezoek aan deze plek wordt gezien als hét hoogtepunt van de Hajj.

Hierna keren de pelgrims terug naar Mina. Onderweg verzameld elke moslim 49 steentjes. Deze worden later gebruikt bij de 'jambrah', de rituele stening van de duivel. De duivel zou Ibrahim hebben verleid om niet naar Allah te luisteren wanneer deze hem vroeg zijn zoon Ismaïl te offeren. De duivel wordt gesymboliseerd door 3 zuilen. Hier worden door de moslims dan ook miljoenen steentjes tegen aan gegooid. Om veiligheidsredenen zijn de pilaren in 2004 vervangen door muren.

Daarna is het tijd voor het Offerfeest (Eid Al Adha), het einde van de hadj. Hiermee wordt herdacht dat God Ismaïl vlak voor het offerden door Ibrahim verving door een schaap. Nu worden kamelen, schapen en runderen geslacht en het vlees wordt verdeeld onder de pelgrimgangers.

De pelgrims hebben de hajj voltooid, wat een groot gevoel van bevrediging achterlaat. Het voltooien van de hajj geldt als een soort 'bevestiging' voor hun geloof (Iman). De moslims hebben één van de belangrijkste verplichtingen van de islam vervuld en mogen zich een 'Hadji', noemen. Iemand die de pelgrimstocht naar Mekka heeft voltooid.

De totale route die is afgelegd is alsvolgt:

RVS

* N.B. Sommige woorden zijn wat vrijer naar eigen inzicht vertaald uit een bron in een andere taal. Dit om het, voor ons gevoel, duidelijker te maken. Mocht er ergens een foutieve vertaling staan, laat het ons a.u.b. weten door het te melden in het gastenboek. Wij proberen de informatie op deze site zo accuraat mogelijk te houden en hulp daarbij wordt zeer gewaardeerd.