De islam uitgelegd!

Gebruiken en feesten.

Moslims hebben een groot aantal rituelen en gebruiken waar ze zich aan houden. Sommigen komen maar één keer in je leven voor, anderen juist weer dagelijks.

Hier behandelen we drie belangrijke gebeurtenissen in het leven van een moslim, die ook wel 'schaniermomenten genoemd' en vier belangrijke feesten. 

De besnijdenis.

De besnijdenis is niet verplicht, het staat niet vermeld in de Koran, maar het is wel gebruikelijk. Ongeveer 70% van alle moslims zijn besneden. In het Arabisch wordt het ritueel van besnijden "tahara" (reiniging) genoemd, dat is dan ook meteen de functie van dit ritueel. 

Moslims kiezen vaak om hun zoon te laten besnijden, ze willen dan leven zoals Mohammed dit ook deed en aangezien Mohammed besneden is, kiezen zij daar dan voor.

De leeftijd waarop een jongen besneden wordt hangt van de gewoonten in zijn omgeving af. Een jongen wordt vaak zeven dagen na de geboorte besneden, maar in ieder geval vóór de fase dat de jongen volwassen wordt (puberteit).

Meisjes worden eigenlijk nooit besneden en komt binnen de islam weinig voor. Bekeerlingen laten zich soms ook besnijden, zo krijgen ze het gevoel er echt bij te horen.

Het huwelijk.

Het huwelijk is een contract tussen twee families. Vooraf het huwelijk wordt er veel onderhandeld tussen de families om latere problemen zo sneller op te lossen, zoals de bruidschat. Soms vindt er een huwelijk tussen een neef en nicht plaats, de familie kennen elkaar al goed dus dit heeft als voordeel minder onderhandelen en andere regelingen kunnen maker worden getroffen.

Eerst wordt het huwelijkscontract getekend. Daarna is er voor de bruid een vrouwenavond samen met haar vriendinnen. De bruid wordt versierd met henna en sieraden en er wordt gedanst en gezongen. De bruidegom gaat ondertussen samen met zijn vrienden naar de moskee. Het huwelijk vindt plaats. Op de dag van het feest wordt er voor alle gasten een feestmaal bereid. En als laatst moet de vrouw tijdens de huwelijksnacht bewijzen dat zij nog maagd is. Is het bewijs geleverd dan kan het feest nog tot laat doorgaan.

 http://www.youtube.com/watch?v=v48LCEySlJw

Een traditionele islamitische bruiloft.

De begrafenis.

Een begrafenis moet 24 uur na het overlijden plaatsvinden, zo staat het vermeld in de Koran. Crematie is verboden. Allereerst wordt de overledene gewassen, dit gebeurt thuis of in de moskee (indien er een aparte ruimte daarvoor is). Daarna gaat het lichaam door een aantal rituele wassingen. Tenslotte wordt het lichaam in doeken gewikkeld.

Het lichaam wordt in een open kist naar zijn of haar graf gebracht, dit gebeurt door mannelijke vrienden en familieleden. Met het gezicht naar Mekka wordt de gestorvene begraven. Iedereen gooit drie handen zand in het graf. Als de familie de begraafplaats verlaten heeft, zegt de imaam de tekst op die overledenen tegen de Engelen moeten vertellen als zij vragen stellen of hun levensloop. De rouwperiode duurt drie dagen. Het graf moet met rust gelaten worden en een grafsteen wordt er niet geplaatst. En dan zal de dode wachten tot de dag van de wederopstanding, dan zal God over elke dode een definitief oordeel geven.

Feesten:

Moslims zijn erg goed in feesten, de hele familie pakt uit en allerlei hapjes en drankjes komen op tafel te staan. 

Vier belangrijke feesten op een rijtje: 

Geboortedag Mohammed

Geboorte van de profeet. Op deze dag vieren moslims de geboortedag van de profeet Mohammed.

Mohammed werd geboren in ± 570 van onze jaarrekening. Die gebeurtenis wordt door alle moslims uitbundig gevierd. Er wordt speciaal (zoet) eten bereid en gezongen en de gelovigen gaan 's avonds naar de moskee. Daar wordt dan gesproken over de profeet, over het islamitische geloof en er wordt uit de Koran gelezen.

 Ramadan

De Ramadan is een speciale maand in de islamitische kalender, waarop tussen schemer voor zonsopkomst en zonsondergang gevast wordt. Ramadan wordt daarom ook wel de vastenmaand van de moslims genoemd. Het exacte begin van de Ramadan is afhankelijk van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan.

Het vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en bedanking van Allah vooralles wat hij gegeven heeft. De ramadan leert mensen zelfdiscipline. De moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen elders op de wereld.

Moslims gedenken dat in deze maand de profeet Mohammed de eerste van de openbaringen ontving die samen de Koran vormden.

Suikerfeest

Het Suikerfeest, het feest van het breken van de vasten. Het einde van de Ramadan. 

Het Suikerfeest,  is de uitbundigste gebeurtenis in het islamitisch jaar. Na dertig dagen overdag niet gegeten, gedronken, gerookt of gevreeën te hebben wordt de traditionele Ramadan (Vastenmaand) afgesloten.

Offerfeest

Het Offerfeest, of feest van Ibrahim of Schapenfeest, is het belangrijkste feest van de islam en duurt drie dagen lang. Het wordt gevierd na de jaarlijkse Hadj, de bedevaart naar Mekka.   
Met het vieren van dit feest herinnert men zich dat Ibrahim (Abraham) gevraagd werd om zijn zoon Ismaël te offeren aan Allah om te laten zien dat hij trouw en gelovig is. Toen Ibrahiem zijn zoon met een mes wilde doodsteken, kwam er een engel die zei dat een schaap de plaats van Ismaël mocht innemen.

Dus op de eerste dag van het Offerfeest slacht iedere moslim(familie) die er geld voor heeft een schaap, geit, koe, os, buffel of kameel. Dit gebeurt meestal in het dorp waar de man geboren is. Het vlees wordt in drie stukken verdeeld. Een deel is voor de familie, een deel is voor de buren of vrienden en een deel is voor de armen.

Naast het delen, wat een belangrijk gebruik is in de islam, is het zich overgeven aan Allah en het willen zijn als Ibrahim heel belangrijk bij het vieren van het Offerfeest.

 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050701_offerfeest01

 

Bron: http://www.beleven.org/feesten/moslims/)

MS