De islam uitgelegd!

Geschiedenis en verspreiding

Hoe ontstond de islam volgens de moslims en hoe heeft dit geloof zich verspreid?

Oorsprong en splitsing

De islam is ontstaan in de 7e eeuw. Toen Mohammed ongeveer 40 jaar oud was, trok hij regelmatig naar een grot in de buurt van de berg Hira, nabij Mekka, om daar te gaan bidden. Daar kreeg hij dan ook zijn eerste openbaring via de engel Djibriel. Hij gaf hem de opdracht om het geloof van Adam en Eva opnieuw te verspreiden.

De dood van Mohammed in 632 kwam schijnbaar onverwachts, aangezien er nog geen opvolging voor hem was geregeld. Onder de aanhangers brak er ruzie uit wie Mohammed moest gaan opvolgen. Uiteindelijk ontstond er een splitsing tussen de gelovigen die in grote lijnen twee aparte groepen vormden: de soennieten en de sjiieten. De soennieten zijn tegenwoordig nog steeds in de meerderheid met een percentage van ongeveer 90% van alle moslims. Mohammed werd wel opgevolgd alleen deze opvolgers werden niet erkend door de sjiieten.

Verspreiding

 Tijdens de tijd dat Mohammed nog leefde was al een groot deel van het Arabische schiereiland veroverd. Op het Arabische schiereiland verspreidde de islam zich verder in hoog tempo. Syrië werd al in 636 islamitisch , Egypte in 641 en Perzië (Iran) in 642.  In 674 belegerden de moslims Constantinopel, maar zonder succes. Daarna werd de oude handelsstad Carthago in 696 veroverd. En al in 711 staken de moslims bij Gibraltar de zee over naar Spanje. In 732 kwam er een tijdelijke stop aan de verspreiding van de islam, toen ze in Portiers, Frankrijk, verloren van de Frankische troepen van Karel Martel.

De tijd van de kruistochten en de Mongolen.

Even leek het berg afwaarts te gaan toen de Christenen massaal kruistochten organiseerden tegen de moslims. Deze zogenaamde militaire expedities hadden als doel Palestina met Jeruzalem te heroveren. Hierdoor werden er veel kostbare goederen en kennis van de moslims mee terug genomen naar Europa. 

In de 13e ging het mis met de verspreiding er werden zelfs gebieden van de moslims veroverd. De Mongolen verwoestten de noordelijke gebieden van het rijk waaronder Alamoet in 1260 en later werden door hen ook Perzië en Irak veroverd. 

De laatste uitbreidingen.

De moslims lieten het er niet bij zitten en gingen gewoon verder met verspreiding van hun geloof. Constantinopel (Istanbul) werd in 1453 veroverd door de Turken waardoor het Oost-Romeinse Rijk ten val kwam. In het Westen ging Spanje echter verloren door de val van Granada in 1492.  In het Oosten verspreidde de islam zich vanaf 1550 in de landen rond de Indische Oceaan.  Ze streden dapper door en stonden zelfs in 1683 voor Wenen nadat ze de Balkanlanden hadden bekeerd. In 1668 belegerden ze voor de tweede keer Wenen en bedreigden de Turken Midden-Europa.

 MS