De islam uitgelegd!

De Koran.

De Koran (Arabisch: al-Qur'an, hier rechtsonder), of letterlijk 'het gereciteerde' (een voordracht), is het heilige boek van de moslims. Het bevat 'Het woord van Allah' zoals die is verteld aan de profeet Mohammed door de engel Djibril (Gabriël). De Koran is onthuld tussen 610 en 632 na Christus. Het is in het Arabisch geschreven.

De Koran is opgedeeld in 114 'Surah's' (hoofdstukken) die bestaan uit in totaal 6226 'Aya's' (verzen). Alle verzen, behalve Soera 'Het berouw', beginnen met dezelfde zin: "Bismallah ar-Rahmaan ar-Rahiem" wat "In naam van God, de genadevolle, de barmhartige" betekent. Alle moslims zijn verplicht een paar verzen uit hun hoofd kennen om sommige gebeden te kunnen uitvoeren.

Van de Islamitische Heilige Boeken is de Koran de enige die niet 'tahrif' is. Dat wil zeggen dat de Koran is overgeleverd in zijn zuivere vorm en dat woorden niet zijn veranderd, weggelaten of anders zijn vertaald.

Mohammed onthield de Koran in een specifieke volgorde en droeg ze voor aan zijn volgelingen die ze op hun beurt weer onthielden en later ook opschreven.

De 'definitieve' Koran werd binnen 25 jaar na de dood van Mohammed vastgelegd door Oethmaan. De volgorde werd vastgelegd aan de hand van notities die volgelingen hadden opgeschreven.

Het Arabisch was tot de twaalfde eeuw de enige taal van de Koran tot het in het Latijn werd vertaald. Een Nederlandse vertaling kwam uit in 1953.

 RVS