De islam uitgelegd!

Soennieten en Sji'ieten.

Verschillende stromingen.

Alle mensen die in Allah geloven worden moslims genoemd. Ze geloven allemaal in één 'hoofd'-God, maar toch zijn er verschillen. Daarom kun je de mensen binnen de islam ook nog eens indelen in verschillende groepen. De 2 grootste groepen zijn de sji’ieten en de soennieten. 90% van alle moslims is soenniet. De overgebleven moslims zijn voor het grooste deel sji’iet. Verder zijn er nog een paar kleine groepen binnen het geloof. De verschillende groepen hebben op sommige punten een andere kijk, vandaar dat er soms oneenigheden zijn.

De soennieten.

Het woord 'soenniet' is afgeleid van 'sunnah', wat gewoonte betekent. De moslims die soenniet zijn, geloven namelijk dat Mohammed het grootste geloofpunt is waarin zij moeten geloven. Zo proberen zij zo dichtbij mogelijk te blijven aan de gewoontes van Mohammed, zoals de eet- en leefgewoonten. De 'Hadith' is dan ook zeer belangrijk voor hen. Dit is een geschrift die de leefgewoonten van Mohammed beschrijft.  Ook is de Koran erg belangrijk voor hen.

          Het licht groene gebied is soenniet. Het donker groene is sji'iet.

 De soennieten zijn de moslims die bijna overal wonen,  hun 'tegenstanders', de sji’ieten, wonen alleen rond Iran en bij Yemen.

Sji'ieten

Het woord Sji'iet betekendt letterlijk volgeling van Ali. Ze geloven dat ook na de dood van Mohammed het leiderschap van de islam overgegeven zou  moeten worden aan een familielid van hem. Ali ibn Abu Talib was de gelukkige die volgens de sji'ieten vóór de dood van Mohammed werd aangesteld als de opvolger van hem.

De Sjiieten geloven ook, net zoals de soennieten, dat ooit de door God gezonden imam, al-Mahdi, eens zal verschijnen voor vrede en rechtvaardigheid. Het enige verschil op dit punt is de Sjiieten geloven dat hij al is geboren en later weer is verdwenen. Maar volgens hen zal hij ooit terug komen samen met Jesus, die ook als een profeet wordt gezien. 

Ook binnen het sjiisme heb je verschillende stromingen. De 3 grote stromingen binnen het sjiisme zijn het Ithna ashri, Isma'ilisme en het Zaidiyya.

 OS